Aan de ouders van de kinderen uit groep 1,

Hieronder vindt u over een aantal vakken korte informatie.

Godsdienst onderwijs

We gebruiken de methode Trefwoord. Hieruit vertellen we drie keer per week de Bijbelverhalen en eens per twee weken hebben we een weekopening.

Rekenen

We rekenen met de methode Wizwijs. We bieden per week 2 lessen aan uit deze methode en werken hierbij aan de volgende doelen:

 • aanwijzend en resultatief tellen t/m 10
 • cijfersymbolen kennen t/m 10
 • doortellen en terugtellen t/m 10
 • rangtelwoorden t/m 10 (1e, 2e)
 • eerlijk verdelen
 • weten dat 0 niets is
 • kent begrippen in de vergrotende en verkleinende trap, zoals groot/groter/grootst. Ook de begrippen meer/minder, weinig/ veel, vol/leeg en kan deze begrippen toepassen
 • kent de dagen van de week en kent het verloop van de dag (ochtend, middag, avond)

Taal

We werken aan de volgende taaldoelen o.a. met de Klankkast:

 • bij elk thema bieden we minimaal 10 nieuwe woorden
 • gebruikt op de goede manier de lidwoorden en verkleinwoorden
 • maakt zinnen van 6 woorden
 • kan vragen stellen
 • spreekt duidelijk
 • kan opdrachten begrijpen en uitvoeren die uit 2 delen bestaan (doe eerst je schoenen uit en dan je broek uit)
 • kan zinnen nazeggen van 5 woorden
 • kan namen in lettergrepen verdelen

Motoriek

We gymmen 4 keer in de week en daarnaast werken we aan de fijne motoriek.

Op het gebied van de motoriek verwachten we van de kinderen dat ze eind groep 2 het volgende kunnen:

 • houdt het potlood op de goede manier vast
 • kan een kruis natekenen
 • kan een schaar gebruiken

Sociaal- emotioneel

Aan het einde van groep 1 verwachten we dat de kinderen onderstaande vaardigheden beheersen:

 • zelf problemen oplossen
 • luisteren naar andere kinderen
 • zich aan de klassenregels houden
 • maakt contact met andere kinderen de leerkracht
 • begint zelf aan opdrachten of gaat aan het werk als de juf dat van hem/haar vraagt