Informatie groep 3

Inloop

De school begint ’s morgens om 8.20 uur met een inloop. De kinderen komen verspreid binnen en hangen hun jassen aan hun eigen haakje in de gang. Hun tas zetten ze, nadat ze hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken in de gang hebben gedaan, boven hun jas op de plank. De kinderen gaan eerst naar hun tafel. Op de tafels ligt het werk wat ze mogen doen. Dit kan zijn werk verbeteren, iets afmaken of lezen, een werkblad of iets kiezen.

 

Godsdienst

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, behandelen we elke dag. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde.

 

Rekenen

Wij werken nu voor het derde jaar met de methode Wizwijs. Leren rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten die Wizwijs hiervoor gebruikt zijn 100% functioneel. Er wordt veel geoefend, goed geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. Zo werkt Wizwijs doelbewust aan functionele én schoolse gecijferdheid.

We werken drie weken (15 lessen ) aan 1 blok. Dan maken we een voortgangstoets om te kijken wat de kinderen beheersen en wat nog niet. Na de toets volgt een herhalingsweek waarin we doelgericht werken aan de onderdelen die de kinderen nog niet beheersen. Kinderen die de stof wel beheersen werken in die week zelfstandig aan herhalingsopdrachten of verrijkingsmateriaal. Na de herhalingsweek maken we de herhalingstoets.

 

Buiten spelen

De kinderen spelen van 10.15 -10.30 uur buiten (als we in de ochtend gym hebben gaan we niet naar buiten). Voor we naar buiten gaan trekken de kinderen (indien nodig) hun jassen aan en gaan op de gang in de rij staan. Samen gaan we naar buiten. De kinderen mogen geen speelgoed mee naar buiten nemen, alleen springtouwen e.d.

 

Eten en drinken

De kinderen hebben een kwartier de tijd om hun eten en drinken op te eten en te drinken. Geeft u dus vooral iets makkelijks en gezonds mee aan uw kind. Als uw kind het fruit bijvoorbeeld eerst nog moet schoonmaken/afpellen houdt het weinig tijd over om het op te eten.

 

Taal

Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. De methode hanteert 3 niveaus met lezen: de zon-, maan-, en ster kinderen. We werken in kernen, waarbij elke kern een ander thema heeft. Tijdens de eerste kernen zullen de kinderen al de letters aangeleerd krijgen aan de hand van structuurwoorden als maan, roos, vis enz. Wanneer de kinderen al de letters aangeleerd hebben gekregen komt de nadruk te liggen op het vlot en begrijpend lezen. Voor verdere informatie willen we u verwijzen naar de workshop’ Leren lezen’ die gegeven wordt op donderdag 17 september.

 

Schrijven

We volgen de methode pennenstreken. Deze methode is gekoppeld aan de leesmethode. Wanneer de kinderen een nieuwe letter hebben geleerd, leren ze ook hoe ze deze letter moeten schrijven. We leren de kinderen schrijven in ‘lopend’ schrift en noemen dit voor de kinderen ‘feest’ letters of schrijfletters. Als we alle letters aangeleerd hebben, leren we de kinderen hoe ze deze letters aan elkaar kunnen verbinden. Aan het eind van het jaar kunnen de kinderen dan goed leesbaar aan elkaar schrijven.

Het is belangrijk dat de kinderen de letters op de juiste manier schrijven. Daarom geven we u ook een papier mee waarop precies staat hoe we de letters aanleren. Kijk thuis ook even of uw kind de letters op de juiste manier schrijft.

 

Gym

Op maandagochtend en donderdagmiddag hebben de kinderen gym. De gymles wordt gegeven door de gymmeester.

Het is belangrijk dat uw kind de juiste gymkleding mee heeft. Zonder gymschoenen kan uw kind niet mee gymmen, vanwege de veiligheid en hygiëne. Kijk regelmatig even of de gymschoenen nog wel de juiste maat hebben. Verder is het belangrijk dat de schoenen een stroeve zool hebben en dat het kind ze zelf aan kan trekken. Denkt u er ook even aan de naam van uw kind op de schoenen en kleding te zetten?

Ook voor de kleding is het belangrijk dat het makkelijk aan te trekken en niet te warm is.

Sieraden zijn niet toegestaan tijdens de gymles, dus let er even op dat uw kind ze zelf af/uit kan doen, of zorg ervoor dat het op maandag en donderdag geen sieraden om heeft.

Meester Thomas beoordeeld regelmatig de gymprestaties van uw kind. Het cijfer in het rapport zal dan ook van hem afkomstig zijn.

 

Verjaardag kind

Als uw kind jarig is, kunnen we dit ook op school vieren. Dit is zonder ouders erbij. Uw kind krijgt een feestmuts op en mag de klassen op de middenbouwgang rond. Houdt u de traktatie klein (en bij voorkeur gezond)?