Dagopening

Wij werken met de methode Trefwoord. Deze methode werkt met godsdienstige
verhalen en spiegelverhalen. Ook is er ruimte om dingen te vertellen.

 

Regelmatig hebben we , met de groepen 5 en 6 een gezamenlijke weekopeningen.

Niveaugroepen en takenblad

De kinderen zijn ingedeeld in verschillende niveau groepen.

Aanpak 1
Aanpak 2
Aanpak 3

Deze indeling wordt gemaakt naar aanleiding van de toetsresultaten en de werkhouding van uw kind. Deze verschillende groepen krijgen naar het bijbehorende niveau instructie en opdrachten.

Er is extra werk voor de kinderen die binnen de tijd klaar zijn met de opdracht.

 

Zelfstandig werken:

Het stoplicht wordt tijdens het werken gebruikt. Het is om de zelfstandigheid te bevorderen.

Rood: stil, zelf aan het werk
Oranje: fluisteren, je mag het aan iemand vragen
Groen: je mag de juf vragen stellen.

Blokje:

Rood: ik wil niet gestoord worden
Geel: ik heb een vraag
Pijl: die buurman mag mij storen om een vraag te stellen.

Timer:

Hiermee geven wij aan hoe lang de kinderen de tijd hebben om aan een bepaalde taak of opdracht te werken.

Rekenen

De methode Wizwijs werkt met verschillende werkschriften.
Het werkboek, hierin maken we de linker bladzijde samen met de kinderen. De rechter bladzijde maken de kinderen met een ander kind uit de klas. Het oefenboek is voor het zelfstandig werken.

Na 14 lessen is les 15 de toets.

Na de toets remediëren wij de stof met de kinderen die extra aandacht nodig hebben. De kinderen die geen remediëring nodig hebben kunnen zelfstandig aan het werk.

Spelling

Iedere dag behalve de woensdag starten we spelling met een 5 woordendictee en 1 zin.
We bespreken deze woorden met de leerlingen, fouten kunnen de kinderen zelf verbeteren op het blad.
We behandelen iedere 2 dagen een nieuw spellingsprobleem. De kinderen moeten de strategie bij de woorden kunnen toepassen.

Taal

De taallessen bestaan uit verschillende onderdelen. Taalbeschouwing, woordenschat, schrijven en spreken en luisteren. Dit zijn ook de toets onderdelen. Ieder blok is een thema, dit is hetzelfde thema als bij lezen in beeld en spelling in beeld.

Wereldoriëntatie

NautàNatuurkunde
BrandaanàGeschiedenis
MeanderàAardrijkskunde
Ieder vak heeft 4 lessen in een thema, de kinderen krijgen een samenvatting mee om thuis te leren. In de 4de les kunnen ze dan nog verhelderingsvragen stellen voor de toets.

Estafette:

Voortgezet technisch lezen
Dat doen we 3 x in de week op de middag.

Avi : M5

Naar aanleiding van de avi-score worden de kinderen in verschillende aanpakken ingedeeld.

Aanpak 1: zwakke lezers deze kinderen krijgen extra instructie tijdens de les.

Aanpak 2: basisgroep

Aanpak 3: sterke lezers. Kinderen werken zelfstandig met de estafetteloper.

Het is goed voor de kinderen om zelf boeken in de bibliotheek te kiezen. Zit uw kind op niveau? Dan mag het lezen wat hij/zij leuk vindt. Ook als het een veel te hoog avi-niveau is. Lezen moet vooral leuk zijn!

Schrijven:

De kinderen gaan verder met het gebonden schrift.
Ze oefenen verder met de hoofdletters.

Gym:

2 x in de week gymmen wij. De gymzaal is verdeeld in verschillende onderdelen.

Geen sieraden i.v.m. veiligheid.

Geen kleren en/of geen schoenen is niet mee gymmen. Dit in verband met de hygiëne en veiligheid.
Vakinhoudelijke informatie kunt u lezen in de ouderinformatie.
We hopen u een goed beeld van de vakken in groep 5 te hebben gegeven.