Aan de ouders van de kinderen uit groep 6,

Hieronder vindt u over een aantal vakken korte informatie.

Godsdienst onderwijs

We gebruiken de methode Trefwoord. Hieruit vertellen we een paar keer per week de Bijbelverhalen en eens per twee weken hebben we een weekopening.

Rekenen

We rekenen met de methode Wizwijs. We rekenen 5 keer per week 1 uur. In groep 6 gaan we rekenen met getallen tot 10.000. We maken kennis met breuken en werken met verhoudingen. Ook tabellen en grafieken worden bekeken. Verder maken we geldsommen en stoeien we met klokken, ook met digitale tijdsaanduidingen. Bijna elke les komen optellen, aftrekken, grote keersommen of grote deelsommen terug. De tafels t/m 12 blijven erg belangrijk om thuis te oefenen.  Wat we per blok doen, ziet u in een bijlage in onze maandbrief.

Taal

We werken met de taalmethode Taal in Beeld. 4 keer per week werken we 1 uur aan taal. Begrippen die dit jaar aan bod komen zijn o.a.: werkwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord, onderwerp en persoonsvorm. Allemaal om een begin te maken met zinsbouw. Ook is de woordenschat een belangrijk onderdeel van Taal in Beeld. Woorden die we leren voor woordenschat, staan in de maanbrief die u elke maand voor groep 6 ontvangt.

Spelling

Voor spelling werken wij met Spelling in beeld. Hier werken wij 2 keer per week 45 minuten aan. Elke week komen er twee nieuwe categorieën aan bod die na 6 lessen getoetst worden in een controledictee. De categorieën die we oefenen staan in de maandbrief die u voor groep 6 ontvangt.

Technisch Lezen

We werken met de Technisch leesmethode Estafette. Hier besteden wij 4 keer per week 1 uur aan. Verder lezen de kinderen als ze klaar zijn met hun werk tijdens taaktijd ook in hun leesboek. Voor Estafette toetsen we de leerlingen op hun AVI-score en toetsen we de DMT. Bij de AVI-toetsen lezen de leerlingen een tekst. Deze tekst moeten ze in een bepaalde tijd hardop voorlezen. Zij mogen maar een beperkt aantal foutjes lezen. DMT staat voor Drie Minuten Toets. Bij deze toets lezen de leerlingen een lijst woordjes voor. Hier hebben ze één minuut voor. Er zijn drie lijsten, dus lezen de leerlingen drie keer één minuut. Het is erg goed voor de leesbevordering van uw zoon of dochter wanneer u thuis veel leest. Bij voorkeur elke dag.

Begrijpend lezen

Twee keer per week geven wij begrijpend lezen aan de hand van de methode Lezen in beeld. Hiervan werken wij 1 uur per week uit het boek en een half uur per week aan de hand van kaarten uit de kaartenbak. Hierbij leren de leerlingen, bij het lezen van een tekst, gebruik te maken van de zes leessleutels. Daarbij leren de leerlingen wat de hoofdzaak is van een tekst, wat het onderwerp is, wat verwijswoorden zijn, wie de hoofdpersoon is, wat voor tekstsoorten er zijn, welke bedoeling de schrijver heeft en wat signaalwoorden zijn. In de maandbrief vindt u de leessleutels terug.

Schrijven

Wij schrijven een half uur per week. Hierbij oefenen we het gebonden schrift (aan elkaar schrijven) en later ook de blokletters.

Wereldoriëntatie

We werken in blokken van 2 tot 3 weken. Af en toe geven we huiswerk mee naar huis om te leren. Na de twee weken volgt de toets en daarna het volgende WO vak. Aan het begin van een blok krijgt uw zoon of dochter bladen (en een toets datum) mee als huiswerk. Dit huiswerk is om thuis te leren voor de toetsen.

Voor Aardrijkskunde werken wij met Meander. De kinderen reizen door alle provincies, leren over polders, beroepen, het heelal  en energie.

Voor Geschiedenis werken wij met de methode Brandaan. We reizen door de Gouden Eeuw (1600-1700), de tijd van de pruiken en revoluties (1700-1800), de tijd van de burgers en stoommachines (1800-1900) en de tijd van de Wereldoorlogen (1900- 1950. Hierbij kijken wij ook af en toe naar school tv.

Met Natuur werken we met de methode Naut. Hier leren de kinderen over de verschillende soorten natuurlijke verschijnselen, materialen uit de natuur zoals water en voortplanting. Ook kijken wij naar Nieuws uit de Natuur.

Expressie

Muziek geven wij een half uur per week. Handvaardigheid en tekenen worden aangeboden in het Cultuur Circuit. Dit vindt elke vrijdagmiddag plaats. Heeft u bijzondere talenten of kunt u bijvoorbeeld heel goed breien? Laat het ons weten, wij kunnen altijd hulp van ouders gebruiken.  

Gym

Groep 6a heeft twee maal per week 40 minuten gym. Dit is op woensdagochtend en op donderdag. Op dinsdag heeft groep 6b een blokuur gym van Juf Lilian bij de Egelantier. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen gymkleding en gymschoenen bij zich heeft?

Entreetoets

In april krijgt uw zoon of dochter de Entreetoets. Twee weken lang worden de leerlingen getoetst op rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden. Aan de hand van deze toetsen en de andere toetsen in het Leerlingvolgsysteem krijgen de leerlingen een eerste indicatie van het advies voor het Voortgezet onderwijs.

Tot slot

In groep 6 houdt ieder kind een boekenkring en een spreekbeurt. Hiervoor krijgt u nog informatie over Digiduif. Ook maken we in groep 6 voor het eerst een werkstuk. Dit maken wij in de klas en onder schooltijd. Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust even langs.

 

Met vriendelijke groeten,

Thea Bootsma, Margriet Voigt en Esther de Boer