Alle kinderen uit groep 2 (5-6 jarigen) en groep 7 (10-11 jarigen) van het basisonderwijs worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek.

Afhankelijk van de groep wordt gekeken naar:

  • de groei/ontwikkeling
  • het gehoor
  • het gezichtsvermogen
  • de motoriek
  • de houding
  • spraak/taalontwikkeling
  • het gedrag
  • de opvoeding
  • de weerbaarheid
  • het functioneren op school

Uitnodiging voor het onderzoek

U ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek op uw huisadres met daarop de datum, tijd en plaats. U ontvangt ook een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u ingevuld meenemen naar het onderzoek.

Door wie wordt het onderzoek verricht?

Het onderzoek wordt verricht door de jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding voor is, wordt er een vervolgonderzoek afgesproken bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of krijgt u een verwijzing naar bijvoorbeeld de huisarts of kinderarts.

Waar vindt het onderzoek plaats?

De onderzoeken vinden plaats op school, in het GGD-gebouw of in een ruimte bij u in de buurt.

Afzeggen of wijzigen

Voor het afzeggen of wijzigen van het onderzoek kunt u contact opnemen met de medisch administratief medewerker. Deze is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot en met 12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920.