Op De Dukdalf bestaat de mogelijkheid voor kinderen om tussen de middag op school over te blijven. Er wordt gezamenlijk gegeten en de kinderen mogen buitenspelen, terwijl het bij slecht weer mogelijk is om binnen met elkaar spelletjes te doen. Tijdens het overblijven worden de kinderen ingedeeld in een leeftijdsgroep die wordt geleid door een ouder. Deze groepjes zijn vrijwel nooit groter dan 15 kinderen.

Voor het overblijven kan een zgn. ‘strippenkaart’ per kind/gezin worden gekocht. Deze kaart blijft op school. Er is een kaart van 20 strippen, die € 45,- kost, terwijl u voor een kaart van 10 strippen € 22,50,- betaalt. Deze strippenkaarten kunnen worden aangeschaft door het bedrag over te maken op rekening NL 94 ABNA 047.29.73.584 t.n.v. St. Prisma inz TSO MR De Dukdalf onder vermelding van: naam en groep van uw kind.

U kunt ook een envelop met gepast geld, voorzien van naam en groep, in de daarvoor bestemde overblijfbrievenbus te deponeren.

Als de kaart vol is, krijgt uw kind deze mee naar huis en dat is tegelijk het teken dat u een nieuwe moet aanschaffen. De kosten voor overblijven worden vooruit betaald. Contactpersoon voor het overblijven is Marianne Koster. E-mailadres: m.koster@dukdalf-almere.nl