Wij zijn een christelijke school met een fijn team dat er alles aan doet om de leerlingen het beste onderwijs te bieden. Onze kernwaarden zijn: elkaar respecteren, vertrouwen bieden, veiligheid ervaren, zelfvertrouwen opbouwen en geborgenheid bieden en ervaren. Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn/haar eigen mening kan geven en dat wij de mening van een ander respecteren. Onze leerkrachten zullen voorbeeldgedrag aan leerlingen bieden en veel gesprekken voeren met de kinderen over allerlei onderwerpen.
Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van ons onderwijs; we leren samen in studieteams waarbij wij een onderzoekende houding hebben.