Op de Dukdalf staat interactie en communicatie met en tussen de kinderen centraal. Positieve aandacht en het geven van complimenten vinden we erg belangrijk.
Wij hechten veel waarde aan een goed contact om te informeren en zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar voor vragen en/of advies. Dit kan zowel persoonlijk als digitaal.
Persoonlijk in de vorm van 10 minutengesprekken of in de vorm van afspraken met de leerkracht. De directie is aan het begin van iedere ochtend zichtbaar en aanspreekbaar op beide locaties.
Via Digiduif houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op school en in de klas. Digiduif is een communicatieservice voor het onderwijs en gebruiken we bij voorkeur alleen voor zakelijke mededelingen. Over kinderen en inhoud communiceren we het liefst persoonlijk!
Voor nieuwe ouders van onze school is de website een grote informatiebron.