De Dukdalf speelt een belangrijke rol in de vorming van uw kind. We zijn ons ervan bewust dat uw kind zich op school vertrouwd en veilig moet voelen. We bereiken dit door de schoolafspraken na te komen en door een goede samenwerking met ouders te realiseren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.