Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad (MR) en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten.

De MR bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school. De MR leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

Van links naar rechts zittend: Wanda Mashart, Miep Walkot, Ilse Stegeman en Jan Peter Oldenhuis Arwert
Van links naar rechts staand: Cindy Krijgsman, Esther de Boer, Tessa Gijzen en Alex v.d. Berkt